Het bestuur

Vacant Voorzitter

Het bestuur

Het bestuur van ADOS bestaat uit de volgende personen

taken

Secretaris Sandy Hermans
Penningmeester Brenda Jong
Chantal Hulstede Namens NAC
Hans Snel Namens Kantinecommissie
Vacant Namens PPRC
Nikki van Riel Namens TC
Pascal Kraijer Namens JTC