ADOS – Opzeggen lidmaatschap

Indien u het lidmaatschap bij ADOS wilt opzeggen dient u dat schriftelijk of per mail te doen. U kunt een mail sturen aan lidmaatschapados@gmail.com. Wilt u liever schriftelijk opzeggen, dan kunt u een brief sturen aan:
Yvonne Aker
Smaragd 114
1625 RK HOORN.

U krijgt van de ledenadministratie van ADOS een bericht dat de opzegging is geregistreerd.
De opzegging moet voor 1 mei of eerder van het lopende seizoen binnen zijn. Indien u na de uiterlijke opzegdatum van 1 mei opzegt, gaat de opzegging in na het volgende seizoen en bent u dus nog een heel jaar contributie schuldig.