Korfbal, wat is dat eigenlijk voor een sport?

Korfbal is een van oorsprong Nederlandse sport, bedacht door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen in 1902. Het spel is gebaseerd op het Zweedse ringboll, waarmee Broekhuysen in het Zweedse plaatsje Nääs in 1902 in aanraking kwam. Korfbal kenmerkt zich door het feit dat het een van de weinige sporten is die niet zijn voorbehouden aan dames en heren apart:    Korfbal wordt gemengd gespeeld.

Korfbal is :

–   een teamsport met een gemengd karakter…
–   samen uit, samen thuis…
–   balvaardigheid…
–   clubleven, gezelligheid…
–  …TOF !!!

Voor korfbal heb je de volgende dingen zeker nodig:

  • een korf
  • een paal
  • een voet stuk
  • en een bal

KORFBAL IS DE ENIGE GEMENGDE TEAMSPORT TER WERELD!
(op ultimate frisbee na dan, maar dat is (nog) geen officiële sport) In deze tijd dat steeds meer mensen zich individueel kunnen vermaken met, bijvoorbeeld: computerspelletjes en de individuele sport, is het juist belangrijk om ook in groepsverband te kunnen functioneren. Korfbal biedt een een plezierige manier om in teamverband een sport te bedrijven. Samen spelen in een team en functioneren in een groep betekent elkaar leren accepteren. Korfbal levert hieraan een wezenlijke positieve bijdrage.

Het bijzondere van korfbal is dat jongens en meisjes, mannen en vrouwen samen in een team spelen. Weliswaar krijgt iedereen een tegenstander van dezelfde sekse, maar de gemengde samenstelling is uniek op sportgebied.Omdat het weer in de wintermaanden vaak geen korfbal op de velden toelaat, wordt er gedurende deze maanden een aparte competitie in de zaal gespeeld. Dus in deze maanden geen winterstop, geen teleurstellingen door afgelaste wedstrijden; de wedstrijden gaan altijd door! Ook dit is uniek in de sportwereld en maakt korfbal extra aantrekkelijk.

De leden die aan de competitie deelnemen zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen. De peildatum hiervoor is 1 oktober (net als bij de basisscholen) in het begin van het nieuwe seizoen. De seizoenen lopen van 1 juni tot en met 31 mei. De competitie start ongeveer eind augustus.

De trainingen worden gehouden op een doordeweekse dag. Afhankelijk van het team is dat één of twee keer per week.

            De indeling
Senioren 19 jaar en ouder
Junioren (A) 16 t/m 18 jaar
Aspiranten (B en C) 12 t/m 15 jaar
Pupillen (D, E en F)   6 t/m 11 jaar
Welpen   tot 6 jaar

 

Het veld

Bij de F-jeugd (van 6 t/m 8 jaar) wordt éénvakskorfbal gespeeld. Hierbij moet je zowel aanvallen als verdedigen over het hele veld. Bij de jeugd E (van 8 t/m 10 jaar), D (van 10 t/m 12 jaar), C (van 12 t/m 14 jaar), B (14 t/m 16 jaar) A (16 t/m 19 jaar) wordt in twee vakken gespeeld. Er wordt afhankelijk van de leeftijdscategorie en speelsterkte gewisseld van vak en functie na 10 / 12,5 minuten of nadat er 2 doelpunten zijn gescoord. De spelers uit het verdedigingsvak gaan naar het aanvalsvak en vice versa.

Het middenvak is sinds 1991 afgeschaft. Dit vak lag tussen het aanvalsvak en het verdedigingsvak. De enige functie was het overbrengen van de bal van het verdedigingsvak (waar de bal was onderschept) naar het aanvalsvak (waar gescoord moet worden). Omdat het middenvak nauwelijks een toegevoegde waarde had voor de sport (de bal werd er nauwelijks onderschept en bleef er vaak hooguit enkele seconden), wordt het tegenwoordig achterwege gelaten.

Scoren

Technieken om te scoren

Een paar technieken om te scoren zijn:

  • Doorloopbal: Iemand van jouw partij staat onder de paal er is ook en afvang. Jij en nog iemand gaan rennen naar de paal om voorbij je tegenstander te komen en gooien de bal erin.
  • Schieten: Je bent je tegenstander kwijt en schiet gewoon net zoals met basketbal de bal in de korf.
  • Strafworp: Een strafworp krijg je als er een overtreding is gemaakt.
  • Uitwijkbal: Je rent naar de paal wijkt uit en schiet.

Punten worden behaald wanneer de bal door de korf van de tegenpartij gaat. Deze moet van boven naar beneden én volledig door de korf vallen. Van onderaf scoren is dus niet mogelijk. Mocht de bal van bovenaf in de korf vallen, maar door het effect dat erin zit de korf ook weer aan de bovenkant verlaten, dan telt dit eveneens niet mee.

Iedere keer dat de bal door de korf valt, telt dit als 1 punt.

Een doelpunt kan worden gemaakt door een afstandsschot; in deze variant schiet de speler van relatief grote afstand (6 tot ruim 10 meter) de bal in de korf. Een variant is de doorloopbal; hierbij loopt de speler zijn/haar directe tegenstander voorbij en krijgt de bal aangespeeld door een medespeler die zich meestal in de buurt van de korf heeft opgesteld en ‘schiet’ de bal onderhands in de loop. Verder bestaat er nog de korte kans waarbij er van korte afstand geschoten wordt, dit komt vooral veel voor bij vrije ballen.

Een bijzondere vorm van scoren is de strafworp. Als de verdediging van de ene partij de aanval van de andere partij op onreglementaire wijze hindert bij het schieten of een zeer ernstige overtreding begaat, wordt een strafworp toegekend. Één speler van de aanvallende partij mag vanaf 2,5 meter voor de korf ongehinderd een doelpoging doen. Alle andere spelers moeten daarbij op minimaal 2,5 meter afstand van de paal en de schutter blijven.

Een andere manier op te scoren is de vrije bal. Een vrije bal wordt gegeven als er een overtreding wordt gemaakt die niet erg genoeg wordt bevonden voor een strafworp. Bij deze spelonderbreking moeten de nemer op de strafworpstip gaan staan en alle andere spelers 2,5 meter afstand nemen van de strafworpstip. Ook mogen de spelers van de aanvallende partij niet binnen een afstand van 2,5 meter van elkaar af staan. De speler die de bal uitneemt mag niet direct scoren, maar moet eerst naar een medespeler gooien.

Als er een niet zo erge overtreding wordt begaan op een aanvaller wordt er een doorspeelbal toegekend door de scheidsrechter. Dan mag een van de aanvallers de bal op de plek van de overtreding uitnemen. Hij/zij mag niet worden verdedigd, mag niet schieten en niet naar een medespeler gooien die binnen 2,5 meter van hem/haar staat.

De spelregels betreffende de vrije bal en de doorspeelbal zijn sinds 1 juli 2007 bij alle korfbalwedstrijden van toepassing en daarvoor alleen bij wedstrijden in de korfbal league.

 

Verdedigen

Een aanval kan door de tegenpartij worden verdedigd. Indien de verdediger zich tussen aanvaller en korf opstelt, op een afstand waarbij hij/zij de schouder van de tegenspeler kan aanraken en wanneer hij/zij de aanvaller aankijkt, is de aanvaller verdedigd, en mag deze niet op de korf schieten. Bij het verdedigen geldt dat dames alleen dames mogen verdedigen, en de heren ook alleen elkaar. Als een dame een doelpoging waagt, die verdedigd wordt door een heer, wordt er een strafworp gegeven. Omgekeerd is dat uiteraard ook het geval. Wél mag er onderling van tegenstander worden gewisseld, zolang deze van dezelfde sekse is.Verdedigen

Een aanval kan door de tegenpartij worden verdedigd. Indien de verdediger zich tussen aanvaller en korf opstelt, op een afstand waarbij hij/zij de schouder van de tegenspeler kan aanraken en wanneer hij/zij de aanvaller aankijkt, is de aanvaller verdedigd, en mag deze niet op de korf schieten. Bij het verdedigen geldt dat dames alleen dames mogen verdedigen, en de heren ook alleen elkaar. Als een dame een doelpoging waagt, die verdedigd wordt door een heer, wordt er een strafworp gegeven. Omgekeerd is dat uiteraard ook het geval. Wél mag er onderling van tegenstander worden gewisseld, zolang deze van dezelfde sekse is.

 

Lopen

Een speler die in balbezit is, mag niet lopen met de bal. In de praktijk betekent dit dat één voet van een stilstaande speler gefixeerd is. Zodra de bal is afgespeeld mag uiteraard weer worden gelopen.

Deze regel heeft tot gevolg dat veel van de acties (bijna per definitie) wel van de andere drie spelers in het aanvalsvak moeten komen. Een speler, die zojuist de bal heeft afgespeeld, zal direct weer in actie komen om zich vrij te lopen en aanspeelbaar te zijn. Korfbal is daardoor van nature een beweeglijk en explosief spel.

De korf

Zoals hierboven al was vermeld, hangt bovenaan de paal een korf. Dit is een ronde mand zonder bodem. Van oudsher wordt deze mand van riet gemaakt. Dit natuurlijke materiaal leverde echter nogal wat verschillen in korven op. Met name bij regelmatig gebruikte, vaak oudere manden hing de voorkant nog wel eens duidelijk naar beneden. Hieraan is een einde gekomen met de komst van de kunststofkorf.

Sinds 1 januari 2005 worden alle internationale wedstrijden onder auspiciën van de International Korfball Federation (IKF) gespeeld met goedgekeurde kunststofkorven en aluminium palen. In Nederland en België zijn deze kunststofkorven en aluminium palen verplicht materiaal in het topkorfbal. Per 1 juli 2008 zal de gehele korfbalgemeenschap in de wereld – ruim 50 landen – reglementair haar wedstrijden met kunststofkorven spelen.