Belangrijke telefoonnummers en emailadressen!

 

Voorzitter Pascal Kraijer

voorzitterados@gmail.com

06-46341415
Secretaris Iris de Snayer secretarisados@gmail.com  
Penningmeester Joey Dupuy penningmeesterados@gmail.com  
T.C. Senioren/Junioren vacant

Waarnemer: Nikki van Riel

technischecommissieados@gmail.com  06-22027690
Wedstrijdsecretaris veld Sanne Griffioen technischecommissieados@gmail.com  06-22027690
Wedstrijdsecretaris zaal Nikki van Riel technischecommissieados@gmail.com  06-13524454
Recreanten Martijn Trip technischecommissieados@gmail.com  
Jeugd T.C.      
Wedstrijdsecretariaat Jeugd Nathalie Zeeuwe nathalie.zeeuwe@quicknet.nl  06-22382908
Ledenadministratie Yvonne Aker lidmaatschapados@gmail.com  
PPRC vacant    
Nieuwsbrief Carinde Stoffelsen doorloperados@gmail.com  06-83213767
Vertrouwenspersoon Irene Fens irenefens@hetnet.nl  
Scheidsrechter coördinator Jan Hania j.hania@quicknet.nl  
Materiaalbeheer Hans Jong jwmjong@kpnmail.nl  
Kantinecommissie Yvonne Aker yvonneaker@kpnmail.nl