Nieuws

Door de stijgende kosten kunnen steeds minder inwoners van Hoorn sporten. De gemeente Hoorn
verstrekt daarom sport- en cultuurstrippenkaarten aan inwoners met een krappe beurs. Ados doet
graag aan deze mogelijkheid mee. Met de strippenkaart kan bijv. het contributiebedrag worden
betaald.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten en meedoen in de maatschappij en daar
sluit Ados zich volledig bij aan!

Meer informatie
Op www.hoorn.nl/strippenkaart staat meer informatie over de sport- en cultuurstrippenkaart. U
kunt ons op werkdagen ook bellen via 0229 252 200 of mailen naar admin-zorg@hoorn.nl

Share

Comments are closed.