Nieuws

Corona virus – Update: Gevolgen voor ADOS

Beste allemaal,

Het is voor iedereen een bijzonder nare en rare situatie vanwege het Coronavirus. Dat we niet kunnen korfballen is vervelend, echter wel van ondergeschikt belang als we naar de (gezondheids)problemen kijken waar we in Nederland mee te maken hebben.

Welke impact heeft dat de komende periode voor ons als ADOS en hoe gaan wij hiermee om? Eerder is er al gecommuniceerd dat wij de adviezen vanuit de overheid en het RIVM volgen, dit zullen wij blijven doen. Wellicht hebben jullie het al op de social media of website van de KNKV of via een team Whatsapp groep gelezen maar de KNKV heeft de verenigingen geïnformeerd over de gevolgen tot nu toe met betrekking tot de zaal- en veldcompetitie. Onderstaand treffen jullie de gevolgen voor ADOS.

1. Competitie- en trainingsinformatie:

> De zaalcompetitie is per direct beëindigd voor alle teams in zowel de wedstrijd- als breedtesport competities. Eén dezer dagen worden we geïnformeerd hoe erom gegaan wordt met het beëindigen van de competitie, de huidige standen en de promotie-degradatiereglementen. Wanneer de bond de huidige standen en de regelementen volgt zullen het 1e en 2de helaas degraderen. Voor de andere teams zijn er geen gevolgen.

> Voor de voorjaars veldcompetitie ontvangen wij de komende dagen ook weer nadere info. De voorbereidingen bij de bond gaan door, echter zijn er t/m donderdag 16 april sowieso geen wedstrijden.

> Met inachtneming van de gegeven adviezen en ontvangen communicatie zal er tot nader order niet getraind worden. Zodra het weer mogelijk is zullen we de trainingen hervatten en jullie hierover z.s.m. informeren.

2. Activiteiten:

> Voor de opening van het veld waren er al voorbereidingen voor een feestelijke opening van het nieuwe kunstgrasveld, jullie zullen begrijpen dat deze opening voorlopig van de baan is. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus komen we hier later op terug. Gisterochtend is er contact geweest met de Gemeente Hoorn en de werkzaamheden gaan tot nu toe gewoon verder, de werkzaamheden en oplevering loopt nog steeds op planning. Bijgevoegd treffen jullie enkele foto’s van hoe het veld er nu bij ligt…. Wat ons betreft ziet het er prachtig uit!

> Voor zaterdag 28 maart stond er een Pub-quiz en een Chinees buffet op de planning, deze gaan niet door, wellicht wel op een later moment.

> Voor zaterdag 11 april staat voor Kangoeroes en Welpen het Paas-eieren zoeken gepland. Dit laten we voorlopig nog staan, wanneer dit ook niet doorgaat worden de ouders van de kinderen op de hoogte gebracht.

> Pinksterkamp: vanaf zaterdag 30 mei tot maandag 1 juni staat het kamp gepland en de voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Aangezien dit nog wat verder weg is laten we het kamp ook op de planning staan.

> Het lijkt ons niet verstandig om fysieke vergaderingen te houden, dit wordt dan ook door niemand of een commissie gedaan. Telefonisch, via Skype of Whatsapp zijn prima alternatieven om toch contact te houden met elkaar.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer er vragen zijn kunnen jullie je tot ondergetekende richten. Wees voorzichtig en hopelijk treffen we elkaar snel weer in volle gezondheid.

Sportieve groeten namens het bestuur.

Pascal Kraijer

Voorzitter ADOS

Share

Comments are closed.