Nieuws

AGENDA algemene ledenvergadering 1 november 2018

1. Opening

2. Mededelingen, samenstellen notulen- en stemcommissie

3. Vaststelling notulen van de op 2 november 2017 gehouden ledenvergadering.

4. Jaarverslagen:
jaarverslag Bestuur
jaarverslag TC
jaarverslag JTC
jaarverslag PPRC
jaarverslag NAC

5. Financiën:
a. Financieel verslag
b. Verslag kascommissie
c. Verkiezing kascommissie
d Begroting 2018 -2019

6. Verkiezing deel bestuur:
Voorzitter

Commissies
PPRC : –
T.C. sen./jun. : Vacature Waarnemend Nikki van Riel
T.C. jeugd : Pascal Kraijer
Nevenaktiviteitencommissie Chantal Hulstede
Kantinebeheerscommissie Hans Snel

Stichting
Stichtingsafgevaardigden, niet in het bestuur zitting hebbende:
Ruud Engel, Lex Griffioen, Ellen de Vos, Co Bouter.

7. Commissies / taakverdeling
Mutaties en aanvullingen

8. Kunstgrasvelden Ados

8. Ledenontwikkeling

9. Vrijwilligerswerk en vacatures

10. Rondvraag en sluiting

Share

Comments are closed.